Rivningslov nekas Trapp-huset i Hallsberg - ny detaljplan behövs

Train Alliance äger två stycken kontorshus i centrala Hallsberg, Trapp och Trull. Trull är under pågående totalrenovering som beräknas vara klar i oktober 2015. Trapphuset har Train Alliance ansökt om rivningslov för, men fått nej på denna begäran med hänvisning till att det krävs en ny detaljplan. Train Alliance menar att huset är i så dåligt skick att det inte är försvarbart att renovera och har lagt fram ett förslag om att riva huset och bygga upp det igen. Train Alliance nekas rivningslov då det krävs en uppdatering av detaljplanen. Train Alliance söker nu nya lösningar och måste även säkra huset då det är förenat med fara att vistas i huset.


Publicerad: den 25 februari 2015