Publicering av kvartalsredogörelse för Q3 Train Alliance

Publicering av kvartalsredogörelse för Q3 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, otto.persson@trainalliance.se


Publicerad: den 30 oktober 2017