Publicering av kvartalsredogörelse för Q3 Train Alliance

Publicering av kvartalsredogörelse för Q3-2018 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Otto Persson, +46 733 734474, otto.persson@trainalliance.se.


Publicerad: den 31 oktober 2018