Publicering av kvartalsredogörelse för Q2 Train Alliance

Publicering av kvartalsredogörelse för Q2 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

Önskar man få delårsrapporten i utskrivet exemplar så kontakta Otto Persson på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Otto Persson, verkställande direktör, otto.persson@trainalliance.se


Publicerad: den 14 augusti 2017