Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2019

Kvartalsredogörelse för Q2-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

Publicering av kvartalsredogörelse för Q2-2019 Train Alliance finns nu tillgänglig under fliken / investerare / års- och delårsrapporter.

Önskas delårsrapporten i utskrivet exemplar så vänligen kontakta Eric Thysell på mail nedan med adress till vart den önskas sänd.

För mer information kontakta Eric Thysell, +46 735 670260, eric.thysell@trainalliance.se.


Publicerad: den 6 augusti 2019