Operatör kontrakterad för tandemsvarv i Hallsberg.

Train Alliance kan nu glädjande offentligöra att avtal tecknats med operatör för etablering av tandemsvarv inkluderat en hjulsänk i Hallsberg.

Etableringsavtalet signerades nyligen och operatören kommer att offentliggöras så snart detaljplanen för området i Hallsberg vunnit laga kraft.

Train Alliance VD Otto Persson är mycket nöjd med denna första etablering och beräknar att svarven skall vara i drift den 1 april 2014.


Publicerad: den 30 april 2012