Offentliggörande av prospekt

Prospekt för nyemissionen i Train Alliance AB finns nu tillgängligt på vår emissionssida.

Prospekt för nyemissionen i Train Alliance AB finns nu tillgängligt på vår emissionssida.

Teckningsperioden inleds på måndag 21 november kl 10:00 och pågår till och med den 15 december 2016.

Tecknare utan företrädesrätt hänvisas till www.pepins.com.

Ladda ner vårt prospekt som PDF:
Train Alliance Prospekt

Ladda ner vår anmälningssedel som PDF:
Train Alliance Anmälningssedel


Publicerad: den 18 november 2016