Nu kan jobbet med den nya järnvägssatsningen börja!

Detaljplanen är nu fastställd för marken i Hallsberg där ett stort nationellt centrum för service och underhåll av järnvägsfordon, motorvagnar för persontrafik, samt lok och vagnar för godstrafik ska byggas.

- Det känns skönt att vi nu äntligen kan komma igång med vårt service- och underhållscenter - äntligen efter mer än ett års väntan, säger Otto Persson, VD för Train Alliance. Detaljplanen har överklagats två gånger och överklagandena har avslagits båda gångerna.

Förberedelser igång
Nu är förberedelser för bygglov redan igång. Parallellt söker Train Alliance tillstånd hos Transportstyrelsen för järnvägsanslutning av marken.

- Vi har aldrig tvivlat på att vi kan komma igång. Hallsberg är unikt, ett naturligt läge för ett nationellt centrum för service och underhåll av järnvägsfordon, såväl för person- som godstrafik, menar Otto Persson. Det har dragit ut på tiden på grund av överklagandena, men när det gäller järnvägsbranschen är begreppet tålamod ett nyckelord.

Tunga finansiärer
Train Alliance är ett malmöbaserat företag med tunga finansintressen i ryggen - både svenska och internationella, t.ex. tyska som järnvägskoncernen WIEBE/ITG. Affärsidén bygger på att Train Alliance köper mark, finansierar, bygger, utvecklar och hyr ut anläggningarna samt drar spåren. Därefter läggs drift och underhåll i anläggningarna ut på entreprenörer som driver verksamheten enligt det koncept som Train Alliance tagit fram, efter främst tysk modell, för service och underhåll av järnvägsfordon.

Europas modernaste
Train Alliance satsar på att bygga ett av Europas modernaste servicecenter i Hallsberg.Det ska bestå av 13 separata anläggningar. När nu detaljplanen är fastställd kommer Train Alliance att omgående förbereda och starta bygget av de två första anläggningarna. Den nya service- och underhållsmetod som Train Alliance vill introducera kan förkorta underhållstiden för tåg. Det betyder att man med den nya tekniken kan förbilliga underhållet med 20 till 40 procent på framför allt motorvagnar.

Det finns idag ett stort uppdämt behov av just service och underhåll av järnvägsfordon i Sverige, vilket Riksrevisionen nyligen konstaterat. En satsning på den nya internationella tekniken kan minska det behovet. Train Alliance startar i Hallsberg - men för redan nu förhandlingar och diskussioner om anläggningar hos en rad andra intressenter runt om i Sverige.

Nya jobb
För att järnvägskommunikationerna ska kunna fungera under alla årstider kommer man även att bygga en avisningsanläggning i Hallsberg - en multifunktionshall där också olika rengöringar och sanering av järnvägsfordon kan göras. Den blir den första i sitt slag i Sverige. Satsningen i Hallsberg ligger i inledningsskedet i storleksordningen åtskilliga miljoner kronor. När hela verksamheten i Hallsberg är fullt utbyggd kommer den också att generera  många nya jobb.


Publicerad: den 5 december 2013