Nyhet från paneldebatten i Hallsberg 27 september 2012

Train Alliance deltog den 27 september i paneldebatten som hölls gällande järnvägens framtid i
Hallsberg. 

I bilagd artikel från Sydnärkenytt återges en del av de ämnen som avhandlades i samband med denna tillställning.

Nyhet från paneldebatten i Hallsberg 27 september 2012


Publicerad: den 3 oktober 2012