Norrbotniabanan prioriteras

Train Alliance arbete med tillståndsbiten för järnvägsmark i Luleå fick ett rejält uppsving efter att den nytillträdda regeringen annonserat att nybyggnation av Norrbotniabanan (Umeå-Luleå) skall prioriteras och tidigareläggas.

Train Alliance mark ligger i rätt omloppsbana för att bredda verksamheterna och göra det som Train Alliance har som huvudidé, nämligen att dyra investeringar kan delas av samtliga järnvägstrafikslag, och regeringens annonsering om att tidigarelägga Norrbotninabanan stärker attraktionen på marksatsningen i Luleå.


Publicerad: den 30 september 2014