Luleå kommun fattar beslut om detaljplan för järnvägstekniskt centrum

Den 25 maj fattade Luleå kommun beslut om beviljande av detaljplan för Järnvägstekniskt centrum på Train Alliance område Svartön.

Ett glädjande besked, i Luleå liksom på Train Alliances övriga verksamhetsorter är tanken att dyra investeringar ska delas av många aktörer. Detaljplanen på Svartön i Luleå innebär att ett järnvägstekniskt centrum kommer ett steg närmare, nästa steg blir att arbeta med anslutningen till stambanan och göra kapacitetsutredningar för trafikeringen. Oavsett så är Luleå kommuns beviljande av detaljplan enormt glädjande.


Publicerad: den 26 maj 2015