Kompletteringsunderlag gällande upphandling pendeltågsverkstad Nordost inlämnat.

Den pågående upphandlingen om pendeltågsverkstad Nordost för SL (Storstockholms Lokaltrafik) har haft sista inlämningsdag för kompletterande frågor i upphandlingen. Nu startar en utvärderingsprocess som kommer att pågå enligt upphandlingsdokumentet till den 30 april 2012.


Publicerad: den 30 januari 2012