Aktieägare inbjuds till bolagsstämma 2019

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg , Stortorget 3 - 694 31 HALLSBERG Den 27 Juni 2019, Klockan 15:00

Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.
Reviderad årsredovisning för 2018 finner ni under årsrapporter.

Hjärtligt välkomna
Otto Persson, Arbetande styrelseordförande

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2019-06-27 (PDF)
Fullmakt bolagsstämma 2019 (PDF)


Publicerad: den 29 maj 2019