I Hallsberg har Lantmäteriet per den 15 december färdigställt förrättningen av fastighetsbildningen på Train Alliance förvärvade mark.

Parallellt med detta har vi monterat en skylt som anger vad som komma skall - en etablering på området av ett nationellt järnvägscentrum. Train Alliance kommer under början av 2012 lägga stort fokus på att färdigförhandla de aktuella etableringarna på området.

"Hallsberg är och förblir den absolut strategiskt viktigaste etableringen och investeringen för svensk järnvägsnäring sedan belslutet om en marknadsavreglering togs i slutet av 80-talet", säger Train Alliance vd Otto Persson. Projektet i Hallsberg har drivits med nära koppling mellan Train Alliance och kommunledningen i Hallsberg. "Hade inte kompetensen inom Hallsbergs kommun varit så genuin och framåtriktad för näringslivsfrågor hade denna etablering fått vänta i många år till", säger Otto Persson.


Publicerad: den 19 december 2011