Henry och Gerda Dunkers Stiftelse deltar i nyemission i Train Alliance

Henry och Gerda Dunkers stiftelse har tecknat en betydande post i Train Alliance nyemission för fortsatt expansion för etablering av moderna och effektiva verkstadslösningar för tågunderhåll.

Stiftelsen via ordförande Claes Lindqvist har visat ett stort intresse för Train Alliance industriella lösning och också ombetts aktivt deltaga med kompetens från Dunkers övriga industriinvesteringar. Dunkers Claes Lindqvist förtydligar att Dunkers nya investeringsfilosofi är att ej deltaga aktivt i styrelsearbetet och ej heller agera huvudägare i sina investeringar och att stor fokus skall läggas på att investeringenskall leverera ett stabilt och tryggt kassaflöde, och för detta är Train Alliance ett bra exempel på hur Dunkerska Stiftelsen vill arbeta.


Publicerad: den 23 december 2010