Hallsberg stärker sin geografiska position

Trafikverket bygger successivt dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön

Trafikverket bygger successivt dubbelspår på sträckan Hallsberg - Degerön (en del av Hallsberg - Mjölby) och fler spår på stambanan genom Hallsberg. Detta ökar såväl kapaciteten som punktligheten samt förbättrar säkerheten.

Dessa investeringar i infrastrukturen gör att den nya sidoverksamheten som byggs upp på Rala-området i Hallsberg kommer allt mer rätt som stöd till tågproduktionen för både gods- och persontrafiken.

Närheten till operativ förmåga inom teknik och service för underhåll av järnvägsfordon i Hallsberg skapar bättre fordonstillgänglighet för de olika järnvägsföretagen.

För att överskådligt belysa Hallsbergs strategiska läge har Trafikverket publicerat en informationsfilm kring ortens betydelse.

Se filmen via länken: https://www.youtube.com/watch?v=SJj86OanQoQ


Publicerad: den 16 oktober 2017