Förstudie klar på Multihall

Train Alliance har fått ett uppdrag av Eskilstuna kommun om en förstudie på en Multihall. Förstudien är nu klar och levererad till Eskilstuna kommun.

Train Alliance har sedan 2012 arbetat med utveckling av en multihall, dvs en verkstad med multilösningar för olika underhåll. Utvecklingsarbetet medförde också att Train Alliance fick EU-stöd för detta arbete, då lösningen skulle medföra mindre kapacitetslåsning och tomkörningar på stamnätet. En första förstudie på en komplett hall har nu levererats till Eskilstuna kommun.


Publicerad: den 28 december 2014