Första teckningsdag senareläggs

Teckningstiden i Train Alliance Sweden AB (publ) planerades inledas idag den 15 november 2016. I väntan på slutgodkännande från Finansinspektionen av bolagets prospekt måste dock första teckningsdag senareläggas. Så snart prospektet är slutgodkänt kommer detta att publiceras och teckningen inleds kl 10.00 dagen därpå.

Teckning utan stöd av teckningsrätter kommer att ske via Pepins, se pepins.com.

Meddelande om publicering av prospektet kommer att anslås på trainalliance.se och via pepins.com.

För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance

Telefon: +46 733 734474


Publicerad: den 15 november 2016