Emission i Train Alliance, slutregistrering av nyteckning

Den 15 december 2016 var sista teckningsdagen för deltagande i emission i Train Alliance.

Emission har nu slutregistrerats och Train Alliance har fått drygt 600 nya aktieägare och emissionen inbringade 38,9 MSEK för den kapitalanvändningsplan som angavs i prospektet.
Bolagets totala antal aktier uppgår efter emission till 22.288.566 st varav 5.000.000 st utgöres av A aktier med röststyrka 10 ggr.

Train Alliance hälsar sina nya aktieägare välkomna, och tackar för det stora intresse som varit för deltagandet i emission och för intresset kring bolagets verksamhet.

Emissionen och ägarspridningen sköttes av Pepins Group AB som också sköter Alternativa Listan på vilken Train Alliance kommer att noteras. Läs till detta meddelande även Pepins pressmeddelande om Train Alliance emissionen.

Ladda ner pressmeddelandet som PDF.

För mer info kontakta:

Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance
Telefon: 0733-734474


Publicerad: den 9 januari 2017