Emission fulltecknad

Som ett led i Train Alliance expansion och investeringsplan för etablering av konceptutformade verkstäder har en första emmision i bolaget genomförts.

Denna första emission har fulltecknats och beräknas tillföra bolaget ca 50 miljoner SEK i kapital. Train Alliance beräknar att företa fler emissioner efterhand som konkreta kontrakt och projekt kan presenteras. Det finns ett stort intresse för att deltaga i Train Alliance förestående emissioner.


Publicerad: den 15 september 2010