Donation till Järnvägstekniskt Centrum

Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska universitet har varit verksamt under 15 års tid. I samband med jubileumsfestligheterna donerar Train Alliance 25 000 kr som en uppskattning för en framgångsrik verksamhet.

Järnvägstekniskt Centrum vid Luleå tekniska univerisitet har byggt upp en hög kompetens under 15 års verksamhet och lämnat värdefulla bidrag inom drift- och underhållsfrågor för järnvägssystem i Europa, ett arbete som vi sätter stort värde på, säger Otto Persson, vd i Train Alliance Sweden AB. Train Alliance donerar därför 25 000 kr för att stödja en fortsatt framgångsrik verksamhet inom detta viktiga verksamhetsfält.

Järnvägstekniskt Centrum kommer tillsammans med Trafikverket att inleda en oberoende "analys av hur mycket huvudsystemet skulle tjäna i kapacitet genom att ha effektiva depåer som är rätt placerade över landet", se sidan 80 kapitel 6.2 i bilagd rapport ifrån Riksrevisionen om "Tågförseningar, Orsaker, ansvar och åtgärder".

Train Alliance har tidigare analyserat och beskrivit behovet av nya depåer och bolagets uppfattning om dagens situation över "ej värdeskapande trafikrörelser" i landet. Bolagets slutsatser över s.k. "ej värdeskapande trafikrörelser"  har också bekräftats av Trafikverkets oberoende utredare, Transrail. Under 2013 gav Trafikverket genom nationella depårådet Transrail i uppdrag att undersöka branschens aktörer och dessas problembeskrivning över järnvägens depåer. En slutsats var bland annat att det förekom ett stort antal tomkörningar som driver kostnader och tar kapacitet ifrån Trafikverkets huvudsystem. 

http://www.riksrevisionen.se/sv/rapporter/Rapporter/EFF/2013/Tagforseningar--orsaker-ansvar-och-atgarder/


Publicerad: den 9 december 2013