Detaljplanen för Hallsberg har vunnit laga kraft

Train Alliance målmedvetna satsning på ett centrum för järnvägsunderhåll i Hallsberg tar ett stort steg framåt.

Train Alliance äger ett drygt 850 000 m2 stort markområde strategiskt beläget i Rala, Hallsbergs kommun, där ett stort centrum för järnvägsunderhåll kommer att uppföras. Planprocessen har nu kommit så långt att kommunens beslut att anta detaljplanen för området vunnit laga kraft.

Med detta beslut har det tagits ett avgörande steg mot att förverkliga ett stort centrum för järnvägsunderhåll i Hallsberg, säger Otto Persson, vd i Train Alliance Sweden AB.


Publicerad: den 3 december 2013