Detaljplan för markområdet i Hallsberg

Kommunstyrelsen i Hallsbergs kommun har fattat beslut om detaljplan för Train Alliance markområde Rala i Hallsberg.

-Hallsbergs kommun har gjort ett gediget och skyndsamt arbete och det är ett efterlängtat  beslut för TrainAlliance, säger bolagets VD Otto Persson.

-Processen för att göra mark klar för järnvägsändamål är extra mödosam jämfört med  konventionell industrimark och Hallsbergs kommun har gjort ett fantastiskt arbete vilket tydligt framgår i de samrådshandlingar som upprättats. Hallsbergs kommun har därför säkerställt en fortsatt skyndsam process för att kunna tillgodose järnvägsnäringens behov av mark för etablering och utveckling. Detta skapar givetvis förutsättningar för framtiden att stärka Hallsbergs kommun och Örebroregionens position som landets attraktivaste järnvägskluster, säger Otto Persson vidare.


Publicerad: den 21 december 2012