Bygglovsansökan insänd till Hallsbergs kommun

Bygglovsansökan insänd till Hallsbergs kommun för att företa en totalrenovering av vårt kontorshus Kronan.

Det så kallade Trullhuset i Hallsberg skall genomgå en totalrenovering. Huset förvärvades av Train Alliance 2012 och var redan vid förvärvet i dåligt skick till följd av eftersatt underhåll. Tyvärr försenades renoveringsstarten på grund av försenade tillstånd för bolagets verkstadscentrum Hallsberg-Rala.

Men nu äntligen går bygglovsansökan in till Hallabergs kommun för en totalrenovering av huset, och så snart kommunen beviljar bygglov kommer arbetet att sätta igång.


Publicerad: den 17 april 2014