Bokslutskommuniké lämnas den 28 februari 2018

Enligt den finansiella kalendern var det preliminärt satt att bolagets bokslutskommuniké för 2017 skulle publiceras den 19 februari 2018.

Tyvärr måste denna leverans skjutas fram till den 28 februari 2018.

För frågor kring detta kontakta Otto Persson 0733-734474.


Publicerad: den 16 februari 2018