Beslut om företrädesemission

I enlighet med bemyndigande från årsstämman den 29 juni 2016, har beslut fattats om en företrädesemission i bolaget.

Ladda ner beslutet (PDF)

För mer information kontakta Otto Persson, Verkställande direktör Train Alliance +46 733 734474


Publicerad: den 11 oktober 2016