Avsiktsförklaring med Sigtuna kommun

Train Alliance har nu tecknat en detaljerad avsiktsförklaring med Sigtuna kommun om genomförande av detaljplan för järnvägsändamål.

Train Alliance syfte i samråd med kommunen och bygden är att skapa förutsättningar för ett järnvägscentrum som tillhandahåller verkstadskapacitet för såväl regional, fjärr- som internationell trafik.

Train Alliance lösning skall också skapa förutsättningar för en fortsatt expansion av järnvägstransporter till Arlanda flygplats och därigenom verka för ett minskat koldioxidutsläpp och att regionen därigenom kan klara sina CO2-mål.


Publicerad: den 15 maj 2013