Arbetet med Tågserviceanläggningen i Hallsberg påbörjat

Markarbetena är nu påbörjade på Rala i Hallsberg för den första etappen med Tågserviceanläggning och avisningsmodul

Asplunds bygg AB blev den byggnadsentreprenör som Train Alliance slutligen valde för uppförande av den första etappen på Rala, där den centrala delen är en tågserviceanläggning. Funktionsmässigt innehåller den en modern tandemsvarv modell U2000/400D från tyska Hegenscheidt, plats för oförstörande provning av hjul och axlar, hjulsänk för byte av hjulpar samt en arbetsplats med åtkomst till fordonens alla nivåer inkl. travers för byte av takmonterad utrustning.

Hela byggnaden blir c:a 120 m lång och bestyckas med den senaste produktionstekniken. Hyresgästen TXG Maintenance har givits stor möjlighet att påverka både innehåll och uppförandet för att passa deras planerade verksamhet i anläggningen som beräknas starta vid årsskiftet 2017/18.

Parallellt investerar även Train Alliance och företaget EPN Solution i en modern avisningshall med varmluft, en anläggning för snabb och effektiv avisning. Denna ligger fristående vilket gör att den kan användas även för fordon som inte skall till tågserviceanläggningen för åtgärder. Avisningshallen beräknas i drift vid årsskiftet 2017/18.

Både tågservice- och avisningshallarna är öppna anläggningar d.v.s. alla aktörer på marknaden är välkomna att nyttja de tjänster som erbjuds i Hallsberg.

Att investera i Hallsberg ser vi som en självklarhet då det inte är många orter i Sverige som har ett så stort upptagningsområde inom järnvägen, säger Joakim Weijmer vice VD och teknisk chef på Train Alliance.

Vi planerar nu för nästa etapp på Rala med en multifunktionshall där korg/front tvätt, klotter- och olyckssanering, städning, vattentryckning och fekalietömning m.m. kan utföras året runt på en rad olika fordon. Beslut om igångsättande av denna etapp väntas under våren inkl. vem som blir verksamhetsutövare i denna anläggning.

För mer information kontakta Joakim Weijmer vVD och teknisk chef Train Alliance på joakim.weijmer@trainalliance.se


Publicerad: den 8 februari 2017