Aktieägare inbjuds till ordinarie bolagsstämma

Plats: Hotel Stinsen, Hallsberg, Stortorget 3, 694 31 HALLSBERG Datum och tid: Den 20 Juni 2018, klockan 15:00

Anmälan om deltagande görs mailledes till Otto Persson, otto.persson@trainalliance.se.

Vid anmälan anges namn och telefonnummer. I förekommande fall ska även antal biträden anges. Om aktieägare låter sig företrädas av ombud bör fullmakt och behörighetshandlingar biläggas anmälan.

Förslag till dagordning för den ordinarie bolagsstämman finner ni i bilagt dokument.
Reviderad årsredovisning för 2017 finner ni under årsrapporter.

Hjärtligt välkomna
Otto Persson, Verkställande direktör

Kallelse till ordinarie bolagsstämma 2018-06-20 (PDF)
Fullmakt bolagsstämma 2018 (PDF)


Publicerad: den 22 maj 2018