Topbild _vd _960x 292

VD har ordet

Train Alliance står redo att leverera ett för branschen revolutionerande koncept baserat på en industriell process som garanterat sänker kostnaderna jämfört med traditionella system. Vi levererar en totallösning som oinskränkt speglar kundens totala krav och behov och stärker deras konkurrenskraft på marknaden.

Under 2011 har vi i Hallsberg påbörjat en spännande resa där vi under de närmaste åren kommer genomföra investeringar som kommer utmynna i ett nationellt järnvägscentrum. På ett 85 hektar stort område ska ett 15-tal aktörer inrymmas inom segmenten service, underhåll och utbildning. Genom detta kommer ett stort antal nya arbetstillfällen skapas i en växande marknad och till detta så kommer arbetstillfällen som idag finns utomlands kunna tas hem till Sverige. Dessutom skapar den nya generationens tågverkstäder förutsättningar för lägre biljettpris - till vinning för såväl människor som miljö.

Train Alliance är ett bolag byggt på branschkompetens och erfarenhet. Vi är stolta att ha Wiebe/ITG som delägare och partner som tillsammans med vår övriga organisation står redo att leverera framtidens lösningar för den svenska marknaden. Vi hälsar framtida kunder och samarbetspartners välkomna att kontakta oss
 
Otto Persson, VD, Train Alliance Sweden AB (publ)

Wibe _logo


itg_logo