Topbild_miljo_960x292

Miljöpolicy

För Train Alliance Sweden AB är miljöaspekten en mycket viktig och naturligt integrerad del i vårt verksamhetskoncept.

Bolaget har en uttalad målsättning att som första aktör i branschen leverera genomgående miljöcertifierade byggnader där miljömedvetenhet speglar funktioner, materialval, byggnation, avfallshantering, energieffektiv drift, arbetsmiljö och personalsäkerhet. Train Alliance Sweden AB har antagen policy att våra framtida byggnader utifrån Breeams miljöbedömningssystem ska uppvisa hög certifieringsgrad gällande miljömärkning.

 

Miljo högerspalt