Topbild _bok _960x 292

BOK-modellen

Train Alliance Sweden AB tar ett helhetsansvar från uppförande till långsiktig förvaltning via ett kombinerat finansiellt och industriellt koncept.

En erfaren intern organisation inom bygg och projektering säkerställer korrekt geografisk etablering och hög nivå avseende kvalitet och kostnadseffektivitet. Detta sammanfattas i vår etableringsfilosofi "B.O.K.-modellen" enligt följande:

  • Byggkompetens och byggkvalitet
  • Ortens strategiska läge och omloppsbana
  • Koncept och kapacitet i verkstadslösningen

I samband med etableringsfasen genomförs en kapacitets- och effektivitetsstudie utifrån parametrar som flöde, kapacitetsutnyttjande, utrustning, generalitet etc. Studien analyserar hur investeringen relaterat intjäningsförmåga i kapacitet och effektivitet påverkar hyresgästens totalkostnad. Förutsättningar påvisas för stora inbesparingar i underhållskostnader, ökad tillgänglighet, mindre kapitalbindning, effektivare användning av järnvägsfordon och verkstad via mer flexibla moment och mindre mellantransporter av tåg etc.

Train Alliance verkar även efter etableringsfasen för att långsiktigt erbjuda trygg avkastning via tillhandahållande av effektiv drift och förvaltning. Vi är en uttalat investeringsvillig hyresvärd som alltid erbjuder branschens högsta och mest moderna tekniska standard.